Disclaimer

De informatie op de site vredenbergh.nl is zorgvuldig samengesteld en met zorg geschreven. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. In dat geval kan Vredenbergh hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vredenbergh. Vredenbergh behoudt het auteurs- en beeldrecht voor alle informatie op de site (tekst, logo’s, fotografie).

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.